3 – Oblikovalska zasnova

Faza oblikovalske zasnove opredeljuje najkreativnejši del oblikovalskega dela, ki ga identificirajo tudi avtorske pravice. Tu oblikovalec v procesu snovanja, išče odgovore – rešitev na problemska izhodišča naročnika, ki mu jih je ta predal v obliki projektnega brifa. Faza snovanja oblikovalskih zasnov vključuje idejno in hkrati oblikovalsko zasnovo storitve, ki je nadgrajena do končne oblikovalske rešitve in izraža že tudi izbiro naročnika.

Naročniku se oblikovalska rešitev predstavi z idejnim konceptom in oblikovalskim osnutkom, ki vključuje predlog konceptualne in vizualne rešitve na zastavljen komunikacijski problem.