2 – Vsebinska zasnova

Faza vsebinske zasnove vključuje na področju digitalnega okolja npr. načrtovanje arhitekture vsebin, arhitekture podatkovnih baz, uporabniške izkušnje, na področju snovanja klasičnih vidnih sporočil pa tekstopisje, pisanje scenarijev, druge vsebinske koncepte.