4 – Oblikovalska izvedba

Oblikovalska izvedba je korak, v katerem oblikovalec oblikovalsko zasnovo prilagodi konkretni tehnični izvedbi rešitve (primer: oblikovalska izvedba tiskanega oglasa na velikost 210 x 297 mm, jezikovna mutacija). Rezultat te faze je izvedbena datoteka (primer: PDF za tisk).

Cena oblikovalske izvedbe praviloma vključuje tudi dve korekturi, če naročnik in oblikovalec nista dogovorjena drugače. Dodatne korekture se obračunavajo bodisi s pomočjo dodatnih oblikovalskih izvedb, oziroma po urnih postavkah iz razdelka DODATNA DELA.