Priporočila za vrednotenje oblikovalskih storitev so oblikovana po vzoru sodobnih tujih praks z namenom, da strokovnjakom iz oblikovalskega sektorja in naročnikom iz zasebne in javne sfere ponudi zgled izvajanja kreativnega projekta tako v tehničnem, kot tudi v finančnem smislu. Razvija jih skupnost več kot 60 vidnih slovenskih oblikovalcev in oblikovalskih studijev.

Smernice za izvajanje oblikovalskih storitev obravnavajo pravne, strokovne in poslovne značilnosti oblikovalskega ustvarjanja. So nepogrešljivi pripomoček pri vsakdanjem delu oblikovalca in njegovih stikih z naročniki.

Priporočene tarife za vrednotenje oblikovalskih storitev navajajo referenčni cenovni okvir storitev v razponu, ki odseva zahtevnost projekta (zelo preprosto - zelo zahtevno).

Vsebino strani stalno dopolnjuje in nadgrajuje naša ekipa urednikov. Trenutno v pripravi, objava v juniju 2024: angleška različica Priporočil.

Faze oblikovalskega procesa

1 analitične in 
strateške aktivnosti

raziskava trga, konkurence, strateških potreb naročnika, opredelitev projektnih izhodišč

2 vsebinska 
zasnova

arhitektura vsebin, razvoj uporabniške izkušnje, tekstopisje

3 oblikovalska zasnova

celostna grafična podoba, oblikovalske zasnove aplikacij, oblikovalska zasnova spletnih strani, druge oblike oblikovalske zasnove

4 oblikovalska 
izvedba

oblikovalska izvedba oglasa, vizitke ipd., priprava za izvedbo datoteke za tisk, priprava pdf datoteke za splet

5 tehnična 
izvedba

tehnična izvedba table, spletne strani, animiranega oglasa ipd.

6 zaključne
 aktivnosti

evalvacija, artikulacija zahtev za nadaljni razvoj, uporabniške študije, optimizacija

Vrednotenje kompleksnega oblikovalskega projekta zajema postavke iz vseh faz projektnega procesa, ki jih prikazuje zgornja shema.

Končna vrednost projekta je seštevek navedenih postavk, pomnožen s faktorjem obsega uporabe, ki upošteva geografski, časovni in intenzivnostni vidik uporabe.

Pridružite se

Orodje je v tolikšni meri odvisno od tehnoloških in družbenih sprememb, da bo potrebno stalnih novih vsebinskih sklopov in posodobitev. Novih sodelavcev, ki bi okrepili ekipo, smo torej vedno veseli. Kontakt: priporocila@drustvo-oblikovalcev.si