Prenehanje proizvodnje

V kolikor se naročnik odloči, da ne bo začel serijske proizvodnje oblikovalskega produkta oziroma izdelka, ki je predmet sodelovanja z oblikovalcem, ali da bo prekinil z že začeto proizvodnjo, je o tem dolžan oblikovalca nemudoma obvestiti. V takšnem primeru oblikovalec lahko prekliče prenos materialne avtorske pravice ob pogoju, da sta od prenosa pretekli že dve leti oziroma trije meseci, če gre za naročnika, ki je izdajatelj dnevnega časopisa in je bilo naročilo vezano na ta medij (pri periodičnem tisku je ta rok eno leto). Preklic prenosa materilane avtorske pravice je mogoč, če avtor predhodno ponudi imetniku primeren dodatni rok za zadostno izvrševanje pravice.

S preklicom materialne avtorske pravice, ta konkretna materialna avtorska pravica preide nazaj na oblikovalca.  Naročnik je dolžan oblikovalcu vrniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem preklicane materialne avtorske pravice v zvezi z oblikovalskim produktom.