Predstavljanje dela in promocija

Oblikovalec ima pravico predstavljati svoje delo v okviru svojih referenc, publikacij, razstav, strokovnih srečanj in podobno, zato je priporočljivo, da mu naročnik zagotovi ustrezno število brezplačnih izvodov njegovega dela. Pri predmetih ali izdelkih nižje vrednosti je to deset izvodov, srednje vrednosti – kot je pohištvo in podobno – en do dva kosa, pri izjemno dragocenih predmetih – vozila, plovila, letala, dragoceni kovanci, nakit – pa je naročnik dolžan (če je to zaradi narave stvari le mogoče) zagotoviti izposojo izdelka za oblikovalčevo predstavitev. V kolikor dogovor o več brezplačnih izvodih ni mogoč, je priporočljivo, da se oblikovalec dogovori z naročnikom pridobiti vsaj en primerek brezplačno, ostale pa po znižani ceni.

Priporočljivo je, da naročnik za oblikovalčeve predstavitvene namene da brezplačno (ali za minimalno povračilo stroškov) na razpolago vso dokumentacijo izdelka, kot tudi pripadajoči foto ali video material.