Sestavine avtorskega dela

Osnutek, sestavni deli in naslov avtorskega dela, ki so sami zase individualne intelektualne stvaritve, imajo enako varstvo kot samo avtorsko delo kot celota.