Navajanje avtorstva

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, oziroma če zaradi narave končnega izdelka to ni mogoče, je naročnik dolžan ime oblikovalca ali oblikovalskega studia navajati na samem oblikovalskem produktu, ki se kot končni izdelek da v javnost oziroma na trg, v spremni dokumentaciji takega končnega izdelka (npr. v tehničnih navodilih), v tržnem gradivu in pri vsaki obliki (javne) objave in v promocijskem materialu realiziranega izdelka, npr. v kolofonu, v impresumu medija, na samem izdelku, na dnu spletne strani itd.