Ponatis

Ponatis pomeni ponovno reprodukcijo določenega števila primerkov oblikovalskega dela, ki presega prvotno pogodbeno dogovorjeno število izvodov. Za ponatis je oblikovalec upravičen do dodatnega avtorskega honorarja, priporočljivo v višini revalorizirane vrednosti prvotno dogovorjenega.