Vabljen natečaj, oblikovalski pič

Če naročnik k pripravi ponudbe ali oblikovalske zasnove oziroma rešitve povabi več oblikovalcev, je o tem dolžan obvestiti vse udeležence. Dolžane je tudi zagotoviti, da vsi udeleženci sodelujejo pod enakimi pogoji in so obveščeni o končni izbiri ponudnika oz. rešitve.