Druge pravice avtorja

Poleg moralnih in materialnih upravičenj pa avtorska pravica nudi avtorju še druge pravice, kjer je prav tako mogoče zaznati moralni značaj pravice. Najočitnejša med njimi je pravica dostopa in izročitve izvirnika ali primerka dela, če avtor to potrebuje za lastne potrebe reproduciranja ali predelave, pa tak dostop ne nasprotuje posestnikovim  upravičenim interesom. Med druge pravice avtorja sodi tudi ti. sledna pravica kot pravica do obveščenosti in do nadomestila, kadar bi se oblikovalsko delo ponovno prodalo kot izvirnik likovnega dela. Pravica javnega posojanja se za dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja ne uporablja, medtem ko pravica do nadomestila v zvezi s privatnim reproduciranjem lahko pride v poštev tudi za oblikovalska avtorska dela.