Materialne avtorske pravice

Materialne avtorske pravice izražajo avtorjeva izključna premoženjska upravičenja in varujejo njegove premoženjske interese. Pomembnejši med njimi sta za oblikovalca zagotovo pravica reproduciranja (ki lahko pri prenosu vključuje tudi pravico distribuiranja) in pravica predelave. Ko oblikovalec pripravlja oblikovalske rešitve za medijske komunikacijske kanale pa so pomembne tudi pravice priobčitve javnosti, med njimi pravica javnega prikazovanja, pravica radiodifuznega oddajanja, pravica radiodifuzne retransmisije, pravica sekundarnega radiodifuznega oddajanja in še posebej pravica dajanja na voljo javnosti, kamor sodijo skoraj vse vrste sodobne spletne uporabe.

Tudi materialne avtorske pravice so absolutne in dajejo avtorju moč, da uporabo njegovega dela dovoli ali prepove, da določa pod katerimi pogoji bo dovolil tretjemu izkoriščanje njegovega avtorskega dela, med njimi tudi višino avtorskega honorarja. Avtor pogoje izkoriščanja njegovega avtorskega dela določa vedno s pisno pogodbo, s katero na naročnika prenese tudi materialne avtorske pravice. Te naročniku omogočajo uporabo oblikovalskega dela skladno z dogovorjenim obsegom izkoriščanja, ki je izražen tudi z višino avtorskega honorarja kot nadomestilom za dogovorjeno uporabo (priporočilni preračun s faktorji).

Priporočljivo je, da se uredi veljavnost pogodbenega prenosa pravic na način, da se zagotovi avtorju plačilo avtorskega honorarja, zato naj se veže veljavnost prenosa pravic na trenutek celotnega ali vsaj večinskega plačila avtorskega honorarja. Naročnik tako lahko prične uporabljati oblikovalčevo avtorsko delo za po pogodbi dogovorjeni obseg pravic uporabe šele, ko delno ali v celoti poravna avtorski honorar.

Več o tem v sklopu O PRIPOROČILIH, v zavihku Nadomestilo za uporabo avtorskega dela.