Pravica uporabe

Pravica uporabe avtorskega dela in z njo povezan avtorski honorar morata biti določena v pogodbi (ki mora biti sklenjena v pisni obliki). Priporočljivo je, da se v zvezi s pravico uporabe določijo vsi trije različni faktorji uporabe: teritorialni, časovni in intenzivnostni oz. vsebinski, ki določa zlasti ali gre za izključen ali neizključen prenos ter določno uredi dovoljenost prenašanja pridobljenih pravic s strani naročnika naprej na tretje osebe. Avtor obdrži vse pravice, ki niso izključno oz. izrecno navedene v pogodbi.  Več o tem v sklopu O PRIPOROČILIH, v zavihku Nadomestilo za uporabo avtorskega dela.