Izvedbene aktivnosti

Med izvedbene aktivnosti sodijo oblikovalska izvedba, tehnična izvedba in zaključne aktivnosti. Priporočeno je, da jih oblikovalec izvaja po projektni časovnici in naročnika sproti seznanja z aktivnostmi, ki jih ta sproti potrjuje.

Ker pri izvedbenih aktivnostih pogosto v proces vstopijo tretje osebe oziroma zunanji izvajalci, je priporočljivo, da oblikovalec zagotavlja umetniško vodenje in nadzor izvedbe.