Vodenje projekta

Priporočljivo je, da imajo si zahtevnejši projekti projektno vodenje na strani oblikovalca in na strani naročnika.

Zaželeno je, da krovno projektno vodenje opravlja oblikovalec in za to določi svojega vodjo projekta. Naročnik za tovrstna dela prav tako določi eno osebo, ki usklajuje dejavnosti naročnikove notranje ekipe in prevzame komunikacije z oblikovalcem oz. njegovim vodjo projekta.

Oblikovalec oz. vodja projekta skrbi za to, da so dela izvedena znotraj v pogodbi opredeljenih rokov.  Pri zamikih rokov, ki nastanejo v sferi naročnika, se končni roki ustrezno podaljšajo, pri čemer lahko to zahteva tudi prilagoditev vrednotenja storitev oblikovalca.