1 – Analitične in strateške aktivnosti

Prva faza oblikovalskega procesa vključuje pripravljalne aktivnosti, katerih rezultat je lahko dopolnjen projektni brif ali samostojni dokument.

Oblikovalec glede na izhodišča, ki jih poda naročnik, predlaga, katere analitične in strateške aktivnosti so potrebne. Med te aktivnosti sodijo uvodne delavnice z naročnikom, recimo na temo identitete ali artikulacije strategij. Prav tako sem sodijo analiza trga, konkurence, SWOT analize, pregled portfelja storitev ali izdelkov, arhitektura blagovnih znamk in različna druga svetovalna dela.