Sestavni deli Priporočil

Faze oblikovalskega procesa

Opredeljenih je šest faz oblikovalskega procesa z opisom, katera dela sodijo v posamezno fazo.

Priporočene tarife

Postavke, navedene v Priporočilih, predstavljajo okvirne vrednosti, ki niso zavezujoče. Prikazujejo idealno vrednotenje storitev in sicer v razponu. Nižja priporočilna postavka razpona predstavlja vrednost manj zahtevnega projekta ali za manjšega naročnika, višja pa zelo zahtevnega projekta ali za večjega naročnika. Prikazane so priporočilne vrednosti v evrih, ki se obračunajo kot bruto cene storitve, ki pa ne vključujejo DDV. Pri vsaki priporočilni postavki se v opombi, označeni z zvezdico, nahajajo še dodatni opisi, ki pojasnjujejo ime postavke oz. oblike dela.

Smernice

Smernice opisujejo pravne, strokovne in poslovne vidike oblikovalskega procesa ustvarjanja in so namenjene oblikovalcem, naročnikom in drugim deležnikom oblikovalskega procesa.

Razdeljene so na vsebinske sklope »O PRIPOROČILIH«, »FAZE OBLIKOVALSKEGA PROCESA«,»OBLIKOVALEC IN NAROČNIK«, »AVTORSKE PRAVICE« in »USPOSOBLJENOST«.

Kalkulator

Kalkulator je orodje, ki omogoča ocenjevanje priporočilne vrednosti celotnega projekta. Priporočene tarifne postavke se na izpisu razporedijo glede na fazo oblikovalskega procesa, v katero sodijo. Nabor postavk je mogoče izvoziti v Excelovo datoteko.

Sodelavci in podporniki

Priporočila so orodje, ki nastaja in se nadgrajuje s pomočjo velikega števila sodelavcev, aktivnih v stroki. Seznam aktivnih sodelavcev je objavljen na domači spletni strani in v prispevku »Impresum«.