Vrednost priporočilnih postavk

Vrednost priporočilnih postavk se določa v točkah in sicer po naslednji metodologiji:

vrednost posameznih postavk ovrednoti strokovno telo vsaj petih aktivnih oblikovalcev tega področja. Priporočila navajajo povprečno vrednost pridobljenih postavk po naslednji formuli:

Tn = (P1+P2+P3+P4+ … +Pn) /n

(n = število pridobljenih postavk)

Dobljeno vrednost se za namen priporočila zaokroži in preračuna v točke.

Preveritev vrednosti tarif je potekala na različne načine, kot na primer z organizacijo delavnic z vabljenimi strokovnjaki s posameznih področij oblikovanja. V proces je bilo od januarja 2022 do danes aktivno vključenih več kot 60 oblikovalcev in posameznikov z drugih področij kreativnih industrij, povezanih z oblikovanjem.