Več avtorjev

O večavtorskem izdelku ali delu lahko govorimo takrat, ko delo sestavlja več samostojnih avtorskih del različnih avtorjev. V tem primeru govorimo o združenem avtorskem delu, ki združuje dela različnih avtorjev v novo večavtorsko celoto, namen te združitve pa je skupna uporaba.