Odklonjene oblikovalske zasnove

Odklonjene oblikovalske zasnove (osnutki ali modeli) ostanejo last oblikovalca, ki jih lahko uporablja brez omejitev, s sprejetimi osnutki oziroma oblikovalskimi zasnovami (v obliki osnutkov ali modelov) ali rešitvami pa razpolaga v obsegu pridržanih oziroma neprenesenih avtorskih pravic. Na zahtevo avtorja mora naročnik osnutke in modele za nesprejete oblikovalske zasnove vrniti.