Naročnik ni soavtor

Naročnikova izhodišča, ideje in pobude, pripombe (na oblikovalčeve zasnove), sugestije, predlogi, komentarji, mnenja in tehnične rešitve ter priprava tehnične dokumentacije za proizvodnjo, ne štejejo za avtorsko delo in naročnik v nobenem primeru ne more uveljavljati avtorstva ali soavtorstva na oblikovalčevem avtorskem delu, ki je končni produkt nekega sodelovanja z naročnikom.