Avtorski izvodi

Oblikovalec sme od naročnika zahtevati tri do deset avtorskih izvodov svojega dela, razen če gre pri tem za dela majhnih naklad ali za vrednostne (npr. kovanci, bankovci …) ali dokumentne tiskovine oziroma dela izjemne vrednosti, se število avtorskih izvodov lahko zmanjša na najmanj eno. Število avtorskih izvodov naj bo določeno v pogodbi.

Avtor sme in ima pravico za namene lastne predstavitve razstavljati svoje delo brez naročnikovega predhodnega dovoljenja. V ta namen naj si že v pogodbi zagotovi  pravico dostopa do izvirnika, če bi ta postal naročnikova last.