6 – Zaključne aktivnosti

Zaključne aktivnosti so evalvacija po vnaprej določenih kriterijh, artikulacija zahtev za nadaljni razvoj, uporabniške študije, optimizacija, analitika uporabe, predstavitveni dokumenti za npr. prijavo projektov na tekmovanja, festivale in podobno. Izvajajo se v končnem delu projekta in po njem.