Upravičenost do uporabe Priporočil

Upravičenost do uporabe Priporočil oblikovalec dokazuje po naslednjih kriterijih:

  • visokošolska, magistrska ali doktorska izobrazba ustrezne oblikovalske smeri
  • spričevala in dokazila o dodatnem izobraževanju znotraj oblikovalskega poklica (design management, oblikovalsko mišljenje, trženje, podjetništvo, … )
  • reference o izpeljanih projektih oz. izkušnje
  • mednarodne in nacionalne nagrade z ustreznega področja
  • zaposlitev v oblikovalskih agencijah in studijih