Oblikovalec vidnih sporočil

Poklic oblikovalca označuje načrtovalsko in izvedbeno dejavnost na področju vizualnih komunikacij. Proces združevanja je iskanje vizualnega izraza ter načrtovanja za posredovanje vsebine in je intelektualna storitev.

Pojem grafično oblikovanje opredeljuje sporočanje – to je posredovanje sporočil, ki jih dojemamo predvsem vizualno. Danes grafično oblikovanje razumemo kot poklic, katerega primarna dejavnost je zasnova in izvedba vizualnih komunikacij, namenjenih prenosu sporočil družbenim skupinam.

Zmožnost oblikovanja izhaja iz zlitja veščin, znanja, razumevanja in domišljije, utrdijo jo dolgoletne izkušnje delovanja na strokovnem področju.

Neustavljiv tehnični razvoj v smeri digitalizacije zahteva, da je oblikovalec visoko izobražen in sposoben slediti novim komunikacijskim virtualnim okoljem, v katera se selijo vidna sporočila, in spremembam v načinih komuniciranja in s tem podajanja informacij. Oblikovalsko mišljenje (»design thinking«) je neločljiv del procesa oblikovanja, ki s praktičnimi metodami preverjanja rešitev in nelinearnega mišljenja odpira popolnoma nov način razmišljanja in s tem možnost ustvarjanja inovativnih rešitev. Danes je oblikovalsko mišljenje  prepoznano kot pomembno kreativno orodje, ki ga v svoje okolje vnašajo tudi druge izobraževalne in gospodarske institucije.