Zaščita intelektualne lastnine

Izraz intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oziroma razuma. Med pravice intelektualne lastnine spada industrijska lastnina, med drugim patenti, modeli, znamke, ter avtorska in sorodne pravice.

Varstvo intelektualne lastnine pridobiva pomen pri nas in v svetu, saj je človekov um eno glavnih vodil tehnološkega in kulturnega razvoja. Ustvarjalne dosežke je potrebno zavarovati in primerno nagraditi ter tako spodbuditi ljudi k nadaljnjemu ustvarjanju.

Več informacij o zaščiti modelov, znamk in registraciji patentov boste dobili na Uradu RS za intelektualno lastnino in pri specializiranih zasebnih pravnih oz. odvetniških pisarnah.

Oblikovalec kot avtor je pri pripravi gradiv za registracijo industrijske lastnine dolžan sodelovati. Stroške registracije krije naročnik.

Avtorskih del in predmetov sorodnih pravic ni potrebno registrirati, saj so varovana že z njihovim nastankom oz. stvaritvijo, lahko pa se jih zaradi lažjega dokazovanja vseeno vpiše v bazo, ki jo vodi Avtorska agencija za Slovenijo (https://aas.si/) .