Vsebina projektnega brifa

Oblikovalec vsebino projektnega brifa vedno prilagodi projektu. Navajamo primer tematik, za katere bi priporočili, da se jih v brif vključi v primeru razvoja celostne grafične podobe oziroma korporativne identitete:

  1. Ozadje projekta: poglavje mora zagotoviti pregled podjetja, njegovih izdelkov ali storitev, ciljne skupine ter konkurence. Vključiti bi morali tudi obstoječe elemente oblikovanja in blagovne znamke, ki jih podjetje trenutno uporablja. Po potrebi se vključi tudi zgodovinske ali tradicionalne elemente, ki sooblikujejo obstoječo podobo naročnika.
  2. Cilji in nameni: poglavje mora opredeliti specifične cilje in namene projekta korporativne identitete, kot so povečanje prepoznavnosti blagovne znamke ali ustvarjanje bolj sodobne in sofisticirane slike.
  3. Ključna sporočila: kaj so ključna sporočila in pozicioniranje na trgu oz. na relevantnem področju, ki ga podjetje želi posredovati skozi svojo korporativno identiteto. Vključujejo lahko tudi moralno noto oz. osebnost blagovne znamke, celo ton in glas.
  4. Vizualna navodila: smernice za oblikovanje in vizualne elemente korporativne identitete, vključno z logotipom, barvno paleto, tipografijo, slikami in celotno estetiko oblikovanja, če seveda obstajajo.
  5. Izvajanje in uporaba: ta odsek naj opredeli specifične aplikacije in uporabe korporativne identitete, kot so vizitke, papirna galanterija, marketinški materiali in digitalni mediji.
  6. Časovnica in proračun: vključi naj se časovnica in proračun za projekt, vključno s pomembnimi mejniki in roki.
  7. Ključni deležniki: opredeljuje ključne deležnike vključene v projekt, vključno z internimi in eksternimi ekipami, odločevalci ter vsemi drugimi pomembnimi strankami.