Uvodne projektne aktivnosti

Oblikovalec glede na projekti brif oceni, katere analitične in strateške aktivnosti so potrebne. Med te aktivnosti sodijo uvodne delavnice z naročnikom, recimo na temo identitete ali artikulacije strategij. Prav tako sem sodijo na primer analiza trga, konkurence, SWOT analize, pregled portfelja storitev ali izdelkov, arhitektura blagovnih znamk in podobno.

Pogosto je treba pred začetkom oblikovalskih del pripraviti tudi vsebine, npr. na področju digitalnega okolja načrtovanje arhitekture vsebin, arhitekture podatkovnih baz, uporabniške izkušnje, na področju snovanja klasičnih vidnih sporočil pa tekstopisje, pisanje scenarijev, druge vsebinske koncepte.

Če je projekt zahteval intenzivne uvodne aktivnosti je priporočljivo, da jih oblikovalec povzame, naročniku predstavi in jih ta posebej potrdi.