Umetniško vodenje in nadzor

Za vodenje, nadzor obsežnejših in zahtevnejših nalog s področja oblikovanja vizualnih komunikacij ali njihove implementacije je priporočljivo, da se avtorski honorar izkušenega oblikovalca z dolgoletno prakso opredeli po urni postavki za umetniško vodenje, kot je to priporočeno v teh Priporočilih pod zavihkom DODATNA DELA.

Če naročnik oblikovalcu prepusti odgovornost za produkcijo, reprodukcijo in/ali tehnično izvedbo, mu mora omogočiti nadzor nad potekom izvedbe.

Oblikovalec ima pravico, da ustavi in prepove produkcijo ali objavo oblikovalsko izvedene rešitve svojega avtorskega dela (npr. tisk knjige ali programiranje spletne strani), če presodi, da je tehnična izvedba nezadovoljiva (zlasti kadar mu v zvezi s tehnično izvedbo ni bil omogočen nadzor nad njo).