Projektni brif

Po podpisu pogodbe naj se delo oblikovalca (avtorskega tima, studia, skupine) začne z zbiranjem potrebnih podatkov o projektni nalogi in njihovo analizo.

Naročnik naj oblikovalcu najprej poda projektna izhodišča/brif, v katerem opredeli komunikacijski problem, ki naj ga oblikovalec reši. Oblikovalec naročniku pri tem pomaga npr. tako, da mu predloži spisek tematik, ki naj jih izhodišča vsebujejo.

V primerih, ko se snujejo in razvijajo ključni komunikacijski elementi za veliko podjetje ali družbo, je priporočljivo, da oblikovalec organizira delavnico z vodstvom, da si na ta način zagotovi usklajenost s strateškimi dokumenti in podporo vodstva.

Oblikovalec projektna izhodišča naročnika uredi in zapiše v pisni dokument, ki ga imenujemo projektni brif.

Razlaga projektnega brifa, uskladitev in pisna potrditev s strani naročnika so ključni koraki pri izvajanju projekta.