Ponudba oz. predračun

Oblikovalec za naročnika pripravi popis projektnih faz in aktivnosti in jih ovrednoti za vsako posamezno oblikovalsko fazo, delo ali področje del. Ponudba naj bo čimbolj natančen dokument, ki kolikor je možno izčrpno in do potankosti navaja sleherno nalogo, ki bo potekala znotraj dogovorjenega obsega naročila.

Oblikovalec ponudbo pripravi in razloži, glede na odzive naročnika jo lahko dodatno prilagodi. Na podlagi tako pripravljenega in od naročnika potrjenega dokumenta je možno in priporočljivo skleniti pogodbo.

Ponudba, ki jo naročnik pisno potrdi, tudi brez pogodbe šteje za začetek poslovnega razmerja. Evidenca o tem, da je do potrditve prišlo, je torej pomemben dokument, ki dokazuje elemente pogodbenega razmerja v primeru sporov, ki jih rešuje za to pristojno sodišče.