Sklenitev dogovora in pogodba

Ko se oblikovalec in naročnik dogovorita o vseh načinih medsebojnega sodelovanja, se lahko sklene dogovor o sodelovanju, ki je običajno bodisi potrjena ponudba, bodisi sklenjena pogodba.

Sklene se lahko pogodba o naročilu avtorskega dela (tudi ti. avtorska pogodba, ki se največkrat uporablja pri oblikovalcih, ki delujejo kot individualni avtorji-fizične osebe) ali pogodba o poslovnem sodelovanju, katere pomemben segment mora biti tudi opredelitev prenosa avtorskih materialnih pravic (ki se pogosteje uporablja pri sodelovanju s pravnimi osebami); v primeru naročnikov, ki so večje pravne osebe, pa formalizira sodelovanje lahko tudi oštevilčeno naročilo.

Priporočamo, da sta v avtorski pogodbi navedena opis in vrsta dela, rok za oddajo dela ter željeno obliko končne oblikovalske rešitve, v kateri naj bo avtorsko delo oddano (grafična predloga/čistoris, oblikovalska zasnova oz. druge vrste osnutkov, digitalni zapis, oblika digitalnega formata …), datumi in dinamika izplačil avtorskega honorarja (predplačilo ali plačilo v enem ali več delih) ter obseg prenesenih avtorskih materialnih pravic z dodanimi opredelitvami obsega prenosa in dovoljene uporabe ter  po dogovoru tudi druge opredelitve poslovnega sodelovanja.