Nadomeščanje in podizvajalci

Kadar oblikovalec (oz. podpisnik pogodbe) pri izvajanju projekta del nalog prepusti sodelavcem ali zunanjim izvajalcem, izključno nosi odgovornost za kvaliteto opravljenih storitev tudi za svoje podizvajalce.

Oblikovalec naročniku lahko predlaga izvajalca izvedbenih storitev (npr. tiskar, programer spletnih strani …), ki jih naročnik lahko sprejme ali ne, vendar za izbor izvajalca izvedbenih storitev ne odgovarja. Če izvajalca izvedbenih storitev predlaga oblikovalec in ga naročnik sprejme, ali če izvajalca izvedbenih storitev izbere sam naročnik, je priporočljivo, da oblikovalcu prepusti nadzor nad izvajanjem storitev, če se ta s tem strinja. Opravljene obveznosti se lahko ovrednotijo kot DODATNA DELA.