Uvodni sestanek

Priporočamo prvi pogovor o sodelovanju med oblikovalcem in naročnikom, ki je lahko izpeljan bodisi na delovnem mestu oblikovalca ali naročnika, bodisi na daljavo, in naj bo omejen na dve uri, priporočljivo pa je, da ni obračunan.

Kadar se ta pogovor konča s pozitivnimi zaključki in je naročnik z vtisom in referencami oblikovalca zadovoljen, vstopita v poslovni odnos in projekt se lahko prične.

V primeru, da do sklenitve dogovora oz. naročila ne pride, zaradi tega za naročnika ne nastanejo nikakšne obveznosti.

Oblikovalec je pri svojem delu neodvisen in ne sme prejemati nagrad, podkupnin, daril ali kakršnih koli finančnih spodbud, ki bi vplivale na strokovnost pri svetovanju in/ali izvedbi naročila.