strateška in konceptualna izhodišča

Opomba Od Do
uvodna delavnica z naročnikom, 4 ure Opomba 980,00 € 2.350,00 €
uporabniški koncept Opomba 1.700,00 € 5.450,00 €
razvoj in popis ene uporabniške poti Opomba 390,00 € 1.860,00 €
podatkovni koncept Opomba 1.580,00 € 7.600,00 €
vsebinski koncept Opomba 1.280,00 € 3.700,00 €
strateška in konceptualna izhodišča za spletno stran/aplikacijo - celotna Opomba 5.550,00 € 26.000,00 €