Vrednost točke

V zalednem sistemu priporočil so oblikovalske storitve ovrednotene v točkah. Vrednost točke se spreminja glede na valutna gibanja. Prilagajanja potrjuje telo najmanj deset aktivnih strokovnjakov in sicer enkrat letno.

Objavljene vrednosti posameznih priporočenih tarif so v procesu priprave ponudbe preračunane iz točk v evre.

Vrednost točke od 21. 6. 2023 je 4,00 €.