Viri

→ Predpisi o honoriranju grafičnega oblikovanja, Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana, 1992

→ Predpisi o honoriranju oblikovanja vizualnih komunikacij, Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana, 2005

→ VTV Design (AGD Allianz deutscher Designer) (Nemčija)

→ CalKulator 4.5; Tarifez le design, on vous aide. (L’Alliance française des designers, premier syndicat professionnel pluridisciplinaire en France) (Francija, mednarodno)

→ Kalkulator dizajn (HDD 2016) (Hrvaška)

→ Smjernice za izračun cijena djela dizajna, HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo, 2016

→ URUKALO Sašo, Odločitev za odgovornost, Društvo oblikovalcev Slovenije in Marketing magazin, Ljubljana, 2010

→ Pricing & Ethical Guidelines, 16th edition, 2021 / www.graphicartistguild.org

→ http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/avtorska-in-sorodne-pravice/opredelitev-avtorske-in-sorodnih-pravic/

→ https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1995-01-0958?sop=1995-01-0958

→ MALL Dan, Pricing design, A Book Apart, 2016

→ POTTER Norman, Kaj je oblikovalec : stvari . prostori . sporočila, Pekinpah, Ljubljana, 2018

→ Določitev objektivnih cenovnih vrednosti storitev oblikovanja vizualnih komunikacij, magistrsko delo v pripravi, UL ALUO, Gašper Uršič, mentorica: prof. dr. Petra Černe Oven