Primeri izračunov

Primer izračuna – Fmin

Naročnik: A

Idejna zasnova oglaševalske akcije: 600,00 €

(nacionalno, do 1 leta, manjša intenzivnost: F = 1)

 

P1 = 1 × 800,00 € =                                                                        600,00 €

 

Oblikovalska zasnova oglasa: 400,00 €

(nacionalno, do 1 leta, manjša intenzivnost: F = 1)

 

P2 = 1 × 400,00 € =                                                                       400,00 €

 

Oblikovalska realizacija oglasa, 210 x 300, Glas gospodarstva, 160,00 €

(nacionalno, do 1 leta, manjša intenzivnost: F = 1 oz. ne zaračunamo)

 

P3 =                                                                                                  160,00 €

 

SKUPAJ: P1 + P2 + P3 =                                                                    1.160,00 €

————————————————————————————————————————————-

 

Primer izračuna – Fmax

Naročnik: B

 

 

Idejna zasnova oglaševalske akcije: 600,00 €

(Evropa, do 5 let, srednja intenzivnost: F = 2 × 1,5 × 1,5 = 4,5)

 

P1 = 4,5 × 600,00 € =                                                                                     2.700,00 €

 

Oblikovalska zasnova oglasa: 400,00 €

(Evropa, do 5 let, srednja intenzivnost: F = 2 × 1,5 × 1,5 = 4,5)

 

P2 = 4,5 × 400,00 € =                                                                      1.800,00 €

 

Oblikovalska realizacija oglasa, 210 x 300, Glas gospodarstva, 160,00 €

(ne zaračunamo)

 

P3 =                                                                                            160,00 €

 

SKUPAJ: P1 + P2 + P3 =                                                                                4.660,00 €