O Priporočilih

Priporočila za vrednotenje oblikovalskih storitev so pripomoček, oblikovan po vzoru sodobnih tujih praks z namenom, da bi strokovnjakom iz oblikovalskega sektorja in naročnikom iz zasebne ter javne sfere ponudila zgled profesionalnega odnosa pri izvajanju storitev s področja oblikovanja in njihovega vrednotenja.

Metodološko je projekt sledil rezultatom analize tujih sorodnih projektov, pri vrednotenju storitev pa objavlja povprečne vrednosti nabora podatkov o tarifah domačih strokovnjakov, ki pa imajo pri uporabi priporočilno naravo. Več o metodologiji obračunavanja in odmerjanju višine postavk preberite v nadaljevanju.

Priporočila pripravljajo, urejajo in postopoma nadgrajujejo aktivni posamezniki in studii oblikovalske stroke ter enkrat letno preverjajo priporočilne vrednosti točke.