Avtorski honorar za uporabo avtorskega dela

Slovenski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je usklajen z evropsko zakonodajo glede obračunavanja avtorskega honorarja za uporabo avtorskega dela.

Avtorski honorar za uporabo avtorskega dela upošteva prostorski, časovni in vsebinski (s tem pa tudi intenzivnostni) vidik in se ga s pomočjo priporočenih faktorjev lahko obračuna samo pri storitvah ustvarjanja avtorske oblikovalske zasnove, ne pa tudi pri tehnični izvedbi oz. sami realizaciji oblikovalske zasnove[1].

[1] Izvedba oblikovalske zasnove pomeni prenos oblikovne rešitve v izvedbeno datoteko za različne medije oz. za različne nosilce (tiskovine, video/film, elektronski mediji, objekti, oblačila, itd.), za različne načine pojavnosti (barvno, črno-belo, dvo- ali tro-dimenzionalno, animirano), ki šele v izvedeni obliki nato vstopajo v različne komunikacijske kanale.