Faktorji za obseg uporabe

Avtorski honorar za uporabo avtorskega dela se izračuna po naslednji priporočeni formuli glede na dovoljene vrste oz. obseg uporabe:

Vp =  (A × B × C ) × Voz

Vp = vrednost postavke, ki vključuje odkup pravic za dogovorjene vrste in obseg uporabe

Voz = priporočilna vrednost oblikovalske zasnove[1]

 

A

Prostorska oz. teritorialna opredelitev uporabe

1,0  nacionalno (Slovenija)

1,5  regionalno (Slovenija in sosednje države)

2,0  neomejeno (Evropa in/ali svet)

 

B

Časovna opredelitev uporabe

1,0 do 1 leta

1,5 do 5 let

2,0 neomejeno

 

C

Vsebinska opredelitev uporabe

1,0 manjša

1,5 srednja

2,0 velika

Kriteriji za presojo vsebinske opredelitve uporabe so različni. Primarno kriteriji zajemajo različne vrste uporabe (in podvrste, na primer glede na uporabljene nosilce: tiskovine, video/film, elektronski mediji, objekti, oblačila,…), ki so vezane na zakonsko opredeljene materialne pravice: pravico reproduciranja (torej tehnična izvedba oblikovalske zasnove in izdelava določenega števila primerkov), vse pravice priobčitve javnosti (pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja, pravico dajanja na voljo javnosti), pravico predelave, pravico avdiovizualne priredbe in pravico distribuiranja.

Sekundarno pa kriteriji za presojo obsega uporabe lahko upoštevajo tudi intezivnost oz. obseg dogovorjene uporabe kot na primer število primerkov, ki izhajajo iz oblikovalske zasnove, število komunikacijskih kanalov, število dosegov gledalcev, frekvenca predvajanja oz. javnega priobčevanja, naklada itd.

Lahko pa kriteriji za presojo obsega uporabe upoštevajo tudi letne prihodke naročnika, število zaposlenih, ceno publikacije, ceno izdelka, namen uporabe in druge elemente, ki vplivajo na obseg uporabe.

Minimalni faktor (Fmin) = 1

Maksimalni faktor (Fmax) = 8