Cilji Priporočil

Priporočila za vrednotenje oblikovalskih storitev vzpostavljajo referenčni okvir za izvajanje avtorskih projektov z izključnim namenom vzpodbujati visoko raven delovanja v stroki.

Samo visoko strokovne storitve lahko dosegajo zastavljene komunikacijske cilje in bogatijo vizualno okolje in s takšnimi storitvami oblikovalci spodbujamo razumevanje potenciala, ki ga ima oblikovanje.

Zahtevni in informirani naročniki, usposobljeni oblikovalci in funkcionalna zakonodaja so torej dolgoročni cilji projekta, ki se s tem spletnim orodjem šele začenja.

Oblikovalci svojo usposobljenost dokazujejo s potrdili o izobrazbi, izborom že izvršenih del in nenehno aktivnostjo v stroki. Naročnik ima pravico in dolžnost od oblikovalca zahtevati argumentacijo njegove usposobljenosti, oblikovalci pa so jo naročniku dolžni zagotoviti.

Več o poklicu in usposobljenosti oblikovalca najdete v razdelku USPOSOBLJENOST.