Nadomestilo za uporabo avtorskega dela

Slovenski Zakon o avtorski in sorodnih pravicah je usklajen z evropsko zakonodajo v določbah, ki predvidevajo zaračunavanje nadomestila za uporabo avtorskega dela.