Faktorji obsega uporabe

A

Geografsko področje uporabe

1,0  nacionalno (Slovenija)

1,5  regionalno (Slovenija in sosednje države)

2,0  neomejeno (Evropa in svet)

 

B

Časovno področje uporabe

1,0 do 1 leta

1,5 do 5 let

2,0 neomejeno

 

C

Intenzivnost uporabe

1,0 manjši

1,5 srednji

2,0 velik

 

Minimalni faktor (Fmin) = 1

Makimalni faktor (Fmax) = 8