Uveljavljanje avtorskih pravic

Uveljavljanje pravic se izraža skozi postopke, s katerimi v primeru kršitve uveljavljamo bodisi premoženjski vidik bodisi moralni vidik svoje avtorske pravic kot pravice intelektualne lastnine. Avtor ali drug imetnik materialne avtorske pravice lahko izbira med uporabo ukrepov civilne, kazenske in upravne narave.

Ob kršitvi materialne ali moralne avtorske pravice lahko oškodovanec zahteva sodno varstvo pravice in povračilo prizadejane škode (v obsegu, ki se določi po splošnih pravilih o povrnitvi škode, ali v obsegu, ki je enak dogovorjenemu ali običajnemu honorarju ali nadomestilu za zakonito uporabo te vrste).

Če je bila avtorska pravica kršena namerno ali iz hude malomarnosti, lahko avtor oziroma imetnik pravice zahteva tudi plačilo civilne kazni (v višini do 200% povečanega zahtevka), ne glede na to, ali je avtor oziroma imetnik zaradi kršitve pretrpel kakšno premoženjsko škodo ali ne.

Neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni, lahko sodišče prisodi avtorju pravično denarno odškodnino za pretrpljene duševne bolečine zaradi kršitve njegovih moralnih pravic.

Poleg odziva avtorja v primeru kršitve, pa med uveljavljanje pravic sodi tudi kolektivno upravljanje določenih največkrat poplačilnih pravic, ki se izvaja preko ustrezne kolektivne organizacije. Glede na naravo avtorskega dela so oblikovalci v primeru, ko ustvarjajo dela kot likovni umetniki, upravičenci do dela nadomestila iz naslova privatnega reproduciranja pa tudi sledne pravice.