Tantiemi

Tantiemi so nekakšni avtorjevi bonusi, saj predstavljajo avtorjev delež od dohodka pri doseženi prodaji, ko gre za oblikovalski produkt, ki je dan na trg kot izdelek (individualno ali kot serija le-teh). V oblikovalski stroki so tantiemi redkejši način izplačila avtorskega honorarja, ampak ob rasti novih zagonskih podjetij (start-upov) se povečuje tudi odstotek takšnega načina honoriranja. To pomeni, da plačevanje v tantiemih veže avtorski honorar za doseženi uspeh oblikovalske rešitve in posledično zmanjšuje znesek začetnega stroška naročnika z avtorskimi honorarji. Priporočamo, da tak način določanja avtorskega honorarja ne zajema dela honorarja za kritje oblikovalčevih stroškev.

Tantiemi se določijo kot odstotek proizvodne, maloprodajne ali veleprodajne cene objavljenega dela oziroma za vsak izvod dela, v skladu s pogodbo.