Soavtorstvo

Če je avtorsko delo, ki je bilo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb, nedeljiva celota, pripada vsem soavtorjem nedeljiva avtorska pravica na tem delu o uporabi pa odločajo vsi nerazdelno.5

V primeru, ko nastaja ali nastane soavtorsko delo, je priporočljivo predhodno ali pa vsaj takoj ob nastajanju pogodbeno urediti medsebojna razmerja, če prispevki vseh sodelujočih avtorjev niso sorazmerno enaki.

Za soavtorstvo gre le tedaj, če je soavtorstvo obstajalo v trenutku nastajanja avtorskega dela in je zato stvaritev nedeljiva celota.  Za soavtorstvo pa ne gre, če vsak avtor deluje zase in je stvaritev enega navdihnila drugega k stvaritvi.6

5 Vir: 12. Člen ZASP

6 Vir: Odločitev za odgovornost, av. Sašo Urukalo, izdajatelja: DOS in MM, 2010