Nadomestilo za kršitev avtorskih pravic

V primeru, da naročnik preseže kateregakoli od dogovorjenih elementov obsega uporabe, npr. brez avtorjevega soglasja poseže v izgled dela ali izdelka, ali samostojno razširi serijo izdelkov, zataji ime avtorja ali bistvene podatke o prodaji del ali izdelkov, ne izplačuje s pogodbo dogovorjenega avtorskega honorarja, oziroma kakorkoli drugače namerno ali iz malomarnosti krši avtorsko pravico oblikovalca, je oblikovalec upravičen in lahko zahteva tudi plačilo do 200 % povečanega dogovorjenega honorarja ali nadomestila za uporabo, ne glede na to, ali je oblikovalec zaradi kršitve pretrpel kakršnokoli premoženjsko škodo ali ne.